Zhvillimi i Qëndrueshëm

ANGAZHIMI YNË

Gjatë aktivitetit të tij në Shqipëri, Bankers ka punuar shumë që të jetë partneri i zgjedhur në Shqipëri.

Bankers i është përkushtuar zbatimit të standardeve ndërkombëtare në drejtim të:

  • Operacioneve
  • Shëndetit dhe Sigurisë
  • Praktikave Mjedisore
  • Angazhimit të Palëve të Interesuara

Kjo përbën një prioritet kryesor sepse kompania dëshiron të jetë një fqinj i mirë dhe të kontribuojë pozitivisht në komunitetet e zonave në të cilat ne operojmë.