Njoftim për Rifillimin e Operacioneve dhe Shitblerjen