Nje veshtrim i shpejte rreth Bankers

BANKERS NË NJË VËSHTRIM TË SHPEJTË

 

Vendi i operimit 

      Shqipëri

Numri i të punësuarve vendas

      rreth 500 të punësuar direkt
      mbi 1200 të punësuar indirekt

Renta Minerare e Paguar

      $575 million 2004 - 2015 

Investimet kapitale

     1.7 bilion $ që nga 2004

Prodhimi i përgjithshëm

     mbi 68 milion fuçi nafte që nga 2004

Prodhimi mesatar ditor 2018

     mbi 13,000 fuçi nafte në ditë

Investimet në komunitet

     10 milion $ deri në 2017

Numri i shesheve të vjetër të Albpetrol të pastruara

     mbi 600 sheshe pusesh

*Të gjitha vlerat e listuara janë në USD