Bankers Petroleum, the largest oil producing company in the country, participated in the Work Fair organized at the Polytechnic University of Tirana on June 5, 2018. Fatjona Bilero, Human Resources Director at Bankers Petroleum, during meetings with lecturers and students interested in jobs and intership, expressed the need for more professionals in this field. Lexo më shumë
Bankers Petroleum, kompania më e madhe e prodhimit të naftës në vend, ishte pjesëmarrëse në panairin e punës të organizuar në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës me 5 qershor 2018. Fatjona Bilero, drejtore e Burimeve njerëzore pranë Bankers Petroleum, gjatë takimeve me pedagogë, studentë të interesuar për vende pune dhe praktika mësimore ka shprehur nevojën për më shumë profesionistë në këtë fushë. Lexo më shumë
Bankers Petroleum, kompania më e madhe e prodhimit të naftës në vend, ishte pjesëmarrëse në panairin e punës të organizuar në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës me 5 qershor 2018. Fatjona Bilero, drejtore e Burimeve njerëzore pranë Bankers Petroleum, gjatë takimeve me pedagogë, studentë të interesuar për vende pune dhe praktika mësimore ka shprehur nevojën për më shumë profesionistë në këtë fushë. Lexo më shumë
Bankers Petroleum, kompania më e madhe e prodhimit të naftës në vend, ishte pjesëmarrëse në panairin e punës të organizuar në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës më 5 Qershor 2018. Fatjona Bilero, drejtore e Burimeve njerëzore pranë Bankers Petroleum, gjatë takimeve me pedagogë. studentë të interesuar për punësim dhe praktika mësimore ka shprehur nevojën për më shumë profesionistë në këtë fushë. Lexo më shumë
  Bankers Petroleum në Panairin e Punës 2017, Qindra Aplikime për t’u bërë pjesë e kompanisë Bankers Petroleum mori pjesë në Panairin  e Punës 2017, organizuar gjatë 29-31 Mars 2017 nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit. Lexo më shumë
BANKERS PETROLEUM NJOFTON MBYLLJEN E PLANIT TË MARRËVESHJES PËR TRANSAKSIONIN CALGARY, 29 shtator 2016 – Bankers Petroleum Ltd. ("Bankers" ose "Kompania") ka kënaqësinë të njoftojë, me efekt nga dita e sotme, mbylljen e planit të marrëveshjes të shpallur më parë ("marrëveshjes") me degët e Geo -Jade Petroleum Corporation (bashkërisht, "Geo-Jade"). Lexo më shumë
BANKERS PETROLEUM NËNSHKRUAN KONTRATË PËR SHITJEN E NAFTËS BRUTO NË TREGUN VENDAS CALGARY, 1 Shtator 2016 – Bankers Petroleum Ltd., ka kënaqësinë të deklarojë nënshkrimin e një marrëveshjeje të kushtëzuar në tregun vendas me Ionian Refining dhe Trading Co. – IRTC SH.A (“IRTC”). Marrëveshja do të bëhet efektive pasi Bankers të marrë miratimin nga Qeveria Shqiptare për programin e propozuar të shpimit Lexo më shumë
BANKERS PETROLEUM PUBLIKON REZULTATET E RAPORTIT TË PALËS SË TRETË AUDITUESE MBI MOSMARRËVESHJET E TAKSAVE PËR VITIN 2011 CALGARY, 29 Gusht , 2016 – Bankers Petroleum Ltd. deklaron se raporti auditues i palës së tretë mbi mosmarrëveshjen e taksave për vitin 2011 është lëshuar, duke vendosur se Bankers i ka deklaruar të sakta shpenzimet e tij si kosto të rimbursueshme në vitin 2011 bazuar në licencë-marrëveshjen hidrokarbure. Lexo më shumë
BANKERS PETROLEUM JEP PËRDITËSIM MBI TRANSAKSIONIN E KORPORATËS CALGARY, 21 Korrik 2016 - Bankers Petroleum Ltd. ka kënaqësinë të publikojë një përditësim mbi shitjen tek degët e Geo-Jade Petroleum Corporation në bazë të marrëveshjes së datës 19 mars 2016. Në bazë të marrëveshjes, Geo-Jade do të blejë të gjitha aksionet e Bankers nëpërmjet degëve të saj me një çmim prej C $ 2.20 për aksion. Lexo më shumë
BANKERS PETROLEUM NJOFTON MIRATIMIN MINISTROR SIPAS AKTIT KANADEZ TË INVESTIMIT PËR MARRËVESHJEN E PROPOZUAR CALGARY, 22 qershor 2016 – Bankers Petroleum Ltd. ka kënaqësinë të njoftojë se plani i propozuar i marrëveshjes me filialet e korporatës Geo-Jade Petroleum ka marrë miratimin Ministror sipas Aktit Kanadez të Investimeve. Në bazë të marrëveshjes, Geo-Jade do të marrë të gjitha aksionet e emetuara dhe të mbetura të Bankers nëpërmjet filialeve të saj me një çmim prej 2.20 Dollarë Kanadez për aksion. Lexo më shumë

Faqet