Contact us

SI TË NA KONTAKTONI

Ju lutem zgjidhni formën më të përshtatshme për ju për të na kontaktuar

Postë elektronike (email): infoalbania@bankerspetroleum.com

Postë: Bankers Petroleum Albania Ltd., Rruga “Leonardo Murialdo”, Lagja “Sheq i Madh”, Godina 37, Fier, Albania

Telefon/Fax Zyra Fier: Tel: +355 (0) 34 220845; Fax: +355 (0) 34 220850

Direkt në zyrat tona:

  • Adresa e Zyrës Tiranë: Bankers Petroleum Albania Ltd., Blvd. Bajram Curri, European Trade Center (ETC), Kati i 13-të, Tiranë, Shqipëri, Tel/Fax: +355 4 2274786
  • Adresa e Zyrës Fier: Bankers Petroleum Albania Ltd., Rruga “Leonardo Murialdo”, Lagja “Sheq i Madh”, Godina 37, Fier, Albania                                           
  • Qendra e Informimit të Publikut në Marinzë: Qëndra është e hapur nga e hëna në të premte, nga ora 9:00 – 16:00.