• PARTNER OF CHOICE FOR THE COUNTRY OF ALBANIA

  PARTNERI I ZGJEDHUR PËR SHQIPËRINË

 • LARGEST TAXPAYER IN ALBANIA

  TAKSAPAGUESI MË I MADH NË SHQIPËRI

 • ONE OF THE LARGEST EMPLOYERS

  NJË NGA PUNËDHËNËSIT MË TË MËDHENJ

 • OUR COMMITMENT: TO BE A GOOD NEIGHBOR

  SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMMUNITY

  ANGAZHIMI YNË: TË JEMI NJË FQINJ I MIRË

  ZHVILLIMI SOCIO-EKONOMIK I KOMUNITETIT

 • APPLYING INTERNATIONAL

  ENVIRONMENT PRACTICE AND

  APLIKOJMË PRAKTIKA NDËRKOMBËTARE

  MJEDISORE DHE STANDARDE SIGURIE

  NË OPERACIONET TONA

  TO OUR OPERATIONS

  SAFETY STANDARDS

Dy blloqet homepage

OUR COMMITMENT

Bankers social and environmental commitment

ABOUT BANKERS

About Bankers Video

BANKERS AT A GLANCE

An introduction to key data of the company

Latest News

Wednesday, April 5, 2017 - 13:58
Thursday, September 29, 2016 - 00:00
Thursday, September 1, 2016 - 00:00