• PARTNER OF CHOICE FOR THE COUNTRY OF ALBANIA

  PARTNERI I ZGJEDHUR PËR SHQIPËRINË

 • LARGEST TAXPAYER IN ALBANIA

  TAKSAPAGUESI MË I MADH NË SHQIPËRI

 • ONE OF THE LARGEST EMPLOYERS

  NJË NGA PUNËDHËNËSIT MË TË MËDHENJ

 • OUR COMMITMENT: TO BE A GOOD NEIGHBOR

  SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMMUNITY

  ANGAZHIMI YNË: TË JEMI NJË FQINJ I MIRË

  ZHVILLIMI SOCIO-EKONOMIK I KOMUNITETIT

 • APPLYING INTERNATIONAL

  ENVIRONMENT PRACTICE AND

  APLIKOJMË PRAKTIKA NDËRKOMBËTARE

  MJEDISORE DHE STANDARDE SIGURIE

  NË OPERACIONET TONA

  TO OUR OPERATIONS

  SAFETY STANDARDS

Dy blloqet homepage

ANGAZHIMI YNË

Angazhimi social dhe mjedisor i Bankers

RRETH BANKERS

Rreth Bankers Video

NJË VËSHTRIM I SHPEJTË

Një paraqitje e të dhënave kryesore të kompanisë

Të rejat e fundit