Rreth Bankers

RRETH BANKERS

Petroleum Ltd. (Bankers) është një kompani e Geo-Jade, një kompani ndërkombëtare e kërkimit dhe prodhimit të naftës e angazhuar në zhvillimin e përgjegjshëm të pasurive të saj të naftës të nivelit botëror. Me qendër teknike në Kalgari, Alberta, dhe zyrë qendrore në Pekin, Bankers është një njësi e pavarur biznesi me veprimtari në pasuritë e saj shqiptare dhe evropiane lindore. Gjatë 12 viteve të fundit Bankers ka ndërtuar një ekip me përvojë teknike, që përdor teknika të nivelit të lartë në nxjerrjen e naftës së rëndë dhe zhvillimin e Patos-Marinzës, vendburimit më të madh kontinental në Evropë.

Në Bankers, ne punojmë fort për ta pozicionuar veten si partner i zgjedhur për Shqipërinë duke operuar në vendburimin më të madh të vendit. Bankers ka arritur që duke përdorur ekspertizën e saj të prodhojë sot më shumë se në 85 vjet histori të vendburimit. Gjatë dhjetë viteve të fundit Bankers është rritur duke qenë investitori më i madh i huaj direkt, paguesi më i madh i taksave në Shqipëri, dhe një nga punëdhënësit më të mëdhenj. Ne kemi investuar mbi 1.7 miliardë dollarë në Shqipëri, më shumë se dyfishuar rezervat tona dhe kemi rritur prodhimin duke arritur kulmin me mbi 20,000 fuçi nafte në ditë para rënies së çmimit të naftës.

VLERAT DHE STANDARDET     

Së fundmi suksesi ynë varet nga njerëzit shumë të motivuar të cilët besojnë te kompania, kuptojnë rolin e tyre individual dhe kontribuojnë duke siguruar praktika për një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm pune:

  • Duke respektuar praktikat ligjore dhe etikën e biznesit në përputhje me rregullat;  
  • Duke funksionuar si një ekip në një mjedis shumë-kulturor; 
  • Duke ekspozuar kreativitet, iniciativë, dhe qasje sfiduese të punës aktuale; 
  • Duke u përqendruar në vlerën e shtuar të çdo veprimi të ndërmarrë;
  • Duke zotëruar një ndjenjë të qartë angazhimi dhe fokusimi në rezultate.